top of page

Lezingen over de Tweede Gouden Eeuw

Wilt u uw bedrijfsevent, familiebijeenkomst of clubavond verrijken met een inspirerend verhaal over Amsterdam, innovatie en maatschappelijk ondernemen? Ik vertel graag het verhaal over een tijd van visionairs, ondernemers met lef en hart. Inspirerend, leerzaam en ook nog interactief.
 

Luister. Leer. Beleef.

 

1

Samuel Sarphati, misschien wel de grootste Amsterdammer

Een lezing over het verschil dat één mens maken kan. 

Amsterdam is er rond 1840 heel slecht aan toe. De stad zakt weg in armoede en een dodelijke lethargie. Maar dan staat Samuel Sarphati op. Zijn energie en visie zorgen er voor dat Amsterdam zich opricht en weer een bruisende, vitale én sociale stad wordt. Historici noemen de periode 1860-1930 daarom wel De Tweede Gouden Eeuw van Amsterdam. En het is juist dit tijdvak dat de stad gemaakt heeft tot wat zij nu is. Creatief, ondernemend, sociaal bewogen. Nog steeds een stad met problemen, maar ook met heel veel mogelijkheden. Slechts weinig Amsterdammers zijn bekend met dit verhaal. In de Sarphati lezing vertel ik het verhaal van een man door wiens tomeloze inzet, innovatiekracht, visie en ondernemerschap, Amsterdam geworden is tot de prachtige, bruisende stad anno 2023. Interesse? Leuk! Neem contact met mij op. 

2

De Innovatiecanon van Amsterdam

Het innovatiegeheim van Amsterdam ontrafeld

 Amsterdam is een speciale stad. Als je kijkt naar de geschiedenis is het karakter van de stad een aantal keren volledig veranderd. Was het in tot 1400 een klein stadje van handwerkslieden, rond 1500 was het al een belangrijke havenstad geworden. In de 17e eeuw was het  de machtigste handelsstad en maritieme macht ter wereld. Toen deze positie in de 18e eeuw verloren ging, ontpopte Amsterdam zich tot het financiële centrum van Europa. Aan de eind van de 19e eeuw werd Amsterdam een industriestad met vooral een bloeiende diamantindustrie en scheepsbouw. Na WOII moest Amsterdam zich wéér opnieuw uitvinden en ontwikkelde het zich tot een centrum voor creatieve industrie als internet hub en broedplaats voor tech start- en scale-ups. In mijn lezing vertel ik vanuit de invalshoek van innovatie over deze metamorfoses. We gaan door de innovatiecanon" van Amsterdam en ik bespreek een aantal ideeën waarom deze stad zich elke weer opnieuw kan uitvinden. Interesse? Leuk! Neem contact op

 

3

De stad van

Dr. Jekyll and Mr. Hyde

 Kapitalisme én Sociaal-democratie

bij elkaar op schoot 

Amsterdam is al sinds de Gouden Eeuw een kapitalistische stad. Sterker nog, het kapitalisme is hier uitgevonden. De NV, het hedgefunds, beleggingsfondsen, de aandelenbeurs, allemaal Amsterdamse uitvindingen. En nog steeds wordt er fiks verdiend in Amsterdam, niet in de laatste plaats aan de Zuidas en door grote internationale Tech-bedrijven. Maar toch is Amsterdam sinds het eind van de 19e eeuw ook een sociale stad geworden. De radicale liberalen en later de socialisten namen het bestuur van de stad in handen. Zij hadden niet alleen oog voor de economische en infrastructurele uitdagingen van hun tijd, maar ook voor de sociale problematiek van armoede, verkrotting en ongeletterdheid. Zij privatiseerden nutsbedrijven, bouwden scholen, bestreden de armoede en joegen de volkshuisvesting aan. Zijn veranderden de liberale laissez fair politiek van de 18e en 19e eeuw naar een sociale politiek, met ook veel oog voor de economische ontwikkeling. In deze lezing vertel ik over de achtergronden van deze transformatie en hoe die nog steeds doorwerkt in de huidige tijd. Interesse? Leuk! Neem contact op.

bottom of page